splet planet logotip

n a č r t o v a n j e   s p l e t n i h   s t r a n i

NAČRTOVANJE SPLETNIH STRANI

Dosledno in premišljeno načrtovanje spletnih strani je lahko velik plus pri plansiranju izdelkov ali storitev na določen trg.


Na kaj moramo biti pozorni?

  • namen in kaj želimo doseči
  • analiza in določitev trga
  • kdo je naša ciljna publika
  • kako se obnaša konkurenca

SMERNICE:

  • določitev obsega spletne strani
  • določitev objektov in aplikacij
  • oblikovanje dizajna - skica
  • barve in tipografija
  • priprava vsebine
  • standardizirano programiranje