splet planet logotip

izdelava spletnih  aplikacij

IZDELAVA SPLETNIH APLIKACIJ

Izdelujemo spletne aplikacije po naročilu in hkrati skušamo omogočiti enostavno ter prijazno uporabniško izkušnjo. V samo aplikacijo vstopamo preko uporabniških podatkov, dostopi se dodeljujejo preko uporabniškega vmesnika. Vzdrževanje omogočamo preko naših kontrolnih sistemov, možne so tudi nadgradnje in modifikacije aplikacije.
DEMO APLIKACIJE

e-shramba splet planet
e-shramba
prijava
hitro nalaganje, prenašanje in brisanje tudi velikh dokumentov.. » povezava [demo]
..na strežnik. » povezava [demo]
e-pisarna splet planet
e-pisarna
e-pisarna - opravila zaposlenih
e-pisarna - opravila zaposlenih
e-pisarna - nalaganje, predvajanje in odpiranje vseh vrst dokumentov
e-pisarna - priročen koledar vseh opravil
e-pisarna
e-stranke
e-stranke administracija » povezava [demo]
e-stranke administracija » povezava [demo]
e-stranke administracija » povezava [demo]
e-stranke administracija » povezava [demo]

* Vse storitve se izvajajo preko avtorske pogodbe, ki nas zavezuje za uspešno opravljeno poslovanje.