splet planet logotip

u r e j e v a l n i k   s p l e t n e   v s e b i n e

Urejevalnik spletne vsebine

IMPLEMENTACIJA UREJEVALNIKA VSEBINE V OBSTOJEČE SPLETNE PROJEKTE.
ENOSTAVEN UREJEVALNIK ZA UPORABNIKA, KI TEMELJI NA PRIJAZNI UPORABNIŠKI IZKUŠNJI.


1. korak

prijava v urejevalnik
spletne vsebine Urejevalnik vsebine - splet planet

2. korak

izberemo spletno stran
za urejanje CMS - splet planet

3. korak

urejanje vsebine in
shranjevanje CMS
Izdelava spletnih strani